#22

N E W  A C Q U I T I O N S  I I
22. September 2023 – 14. Januar 2024

S O U V E N I R  F R O M  R O M E // AM x Holze x G2
30. Juni – 8. Oktober 2023 // @ G2 Schaulager

E R W E I T E R T E  Ö F F N U N G S Z E I T E N
Mehr Informationen finden Sie hier.

 

B E S U C H E R I N F O R M A T I O N

A K T U E L L E S
Jetzt Besuch planen !

Ö F F N U N G S Z E I T E N

 

G2 Kunsthalle
Mittwoch 15 – 20 Uhr
Freitag – Sonntag 12 – 17 Uhr

 

G2 Schaulager
Mittwoch 18 Uhr
Freitag – Sonntag 15 Uhr

 

Jetzt online anmelden!

S M A R T   A R T   Z O N E
Schulprogramme